☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejskie Przedszkole nr 1 - BIP ARCHIWALNY

Piątek 21.06.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna dla rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   
informuję, że:
 

  • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 1 ,,Bajka” z siedzibą w  Szczytnie, ul. Pasymska 21  tel: 89 67608 60, e-mail: mp1@um.szczytno.pl
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedszkolu nr  1 ,,Bajka” w Szczytnie możliwy jest pod adresem email: iodo@um.szczytno.pl
  • Dane osobowe Pana/i/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  • Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Olsztynie.
  • Posiada Pan/i  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Piórkowska
(2018-05-25 19:50:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Piórkowska
(2018-05-25 19:52:13)
 
 
ilość odwiedzin: 81652

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X